Skolor använder Android

Hur Android förbättrar inlärningen i skolor

Under 2000-talet har den digitala tekniken vuxit fram otroligt mycket och den finns nu överallt i samhället. Därför är det viktigt för barn att tidigt bli introducerade till den digitala tekniken. På så sätt har digitala resurser implementerats i skolorna, allt från förskolan till gymnasiet. I de flesta fall får eleverna en egen dator och/eller en surfplatta för att stärka undervisningen. På dessa enheter arbetar eleverna med uppgifter relaterade till skolan. Det finns många pedagogiska program och applikationer som eleverna använder sig av till olika ämnen och ändamål.

Surfplattor med Android

I de fall där eleverna får varsin surfplatta är enheter med det mobila operativsystemet Android mycket populära. Exempel på surfplattor som använder sig av Android är Samsung, Asus och Lenovo. Android grundades av Andy Rubin år 2003 och därefter blev Android uppköpt av det amerikanska internetföretaget Google år 2005. Androids appar införskaffas idag via tjänsten Google Play, som tidigare hette Android Market.

Organisera dokumenten på Google Drive

I appen Google Drive samlar du alla dina dokument på ett ställe. Här kan du också dela dina dokument med andra och få åtkomst till dokument som andra personer delat med dig. Vidare är det också möjligt att begränsa vilka dokument som ska delas med vem. Dessutom kan du få åtkomst till dina dokument även när du är offline. Då dokumenten lagras via molnlagring är det även möjligt att komma åt dokumenten från andra enheter.

I Google Drive kan du skapa och redigera dokument inom en rad olika kategorier. Exempel på olika sorters dokument som går att bearbeta är Google Documents (ordbehandlingsprogram), Google Sheets (kalkylark) och Google Presentations (presentationsprogram). Allt ovan gör att Google Drive är perfekt lämpat för användning i skolan.Skolor med Android

Google Classroom är integrerat med Google Drive

Appen Google Classroom är designad för att användas i skolan. Det är ett system som underlättar för både elever och lärare. Ett exempel på hur Google Classroom kan underlätta är dess tydliga översikter över inlämningsuppgifter, exempelvis kan lärare snabbt och lätt se vilka elever som har lämnat in sin rapport eller inte. Ett annat exempel är att lärare enkelt och smidigt kan ge löpande feedback på uppgifter. Dessutom går det att skapa frågor för att se om eleverna förstått det aktuella ämnet. Det går också att hålla klassdiskussioner.

Google Classroom är integrerat med Google Drive och på så sätt behöver inte lärare skapa mappsystem, vilket också är en fördel. Det är även möjligt att integrera fler appar med Google Classroom. Allt ovan och mycket mer är exempel på hur Google Classroom kan hjälpa inlärningen för elever samt underlätta administrationen för lärare.

Android-appar för elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter

Den digitala tekniken underlättar enormt för elever som har språk-, läs- och skrivsvårigheter. Det finns många Android-appar inom exempelvis talsyntes, översättning, ordböcker och stavning. Talsyntes är en effektiv metod vid språkinlärning och har många fördelar. Om talsyntes används under skrivprocessen, får eleverna en direkt återkoppling på vad de skriver. Eleverna kan på så sätt avgöra om det låter rätt. Talsyntes kan också vara bra att använda innan en skriftlig uppgift ska lämnas in.

Vid sökläsning på internet, som idag utgör en stor del av skolan, underlättar talsyntes mycket. Svåra texter eller stycken kan därför bli upplästa och på så sätt läggs större vikt på fakta och innehållet i texten än på orden i sig. Talsyntes finns inte bara på svenska utan på många andra språk, till exempel på engelska och franska. Då skrift och uttal ibland skiljer sig åt i olika språk, kan talsyntes hjälpa att förbättra elevernas muntliga språkfärdigheter. Appen ”Skolstil 2” är ett exempel på en talsyntes-app som finns till Android.

Appar inom översättning och ordböcker är andra bra exempel för elever med språksvårigheter av olika slag. Istället för att slå upp ord i olika språklexikon finns nu alternativet att använda översättnings-appar. På så sätt sparas mycket tid för eleverna och de kan fokusera mer på språket. För elever med skrivsvårigheter, underlättar rättstavningstillägg i ordbehandlingsprogram som Google Documents. Elever som använder sig av rättstavningstillägg kan på så sätt få direkt feedback på sin stavning, vilket underlättar inlärningsprocessen av språk.

Ämnesspecifika appar

Det finns såklart appar inom fler områden än språk. Ett exempel är appar inom matematik. Här kan eleverna träna på specifika moment som de har svårt för, oavsett om det gäller huvudräkning eller problemlösning. Genom de här pedagogiska apparna som finns tillgängliga på marknaden är det möjligt att direkt få feedback på om ens svar är rätt eller fel. Dessutom är det vanligt att tips och uträkningar finns lättillgängliga för att stärka inlärningen.