Operativsystemet Android

android-icon1Operativsystem är ett samlingsnamn för de datorprogram som är fundamentala för att din maskinvara ska gå att använda. Operativsystemets syfte är att underlätta hantering och användning av din dator, mobil eller surfplatts. Systemet ansvarar från att hantera central maskinvara till koordinering av aktivitet av applikationer samt resursfördelning. En liknelse skulle vara att ett operativsystem är bestämda lagar som varje enhet måste följa.

Låt oss säga att vi som användare väljer exempelvis ett bildvisningsprogram som vi vill använda, detta program måste sedan gå genom operativsystemet för att få tillgång till exempelvis hårddisken där datorn förvarat de bilder du vill visa. Operativsystemet ger direktioner och order om hur detta går tillväga.

De mest kända operativsystemen är troligtvis Microsoft-systemet för PC samt Mac OS, dessa har varit aktiva långt innan smartphones. Så varför implementerades inte dessa system till smartphones istället för att utveckla ett nytt?

Historia

Operativsystemet Android utvecklades av företaget Android Inc. vars grundare Andy Rubin tidigare jobbade för Apple. Målet med detta nya operativsystemet var för att utöka flexibilitet och dynamik för mobila enheter, det ska kunna anpassas efter användarens preferenser på ett bekvämt sätt utan att användaren behöver djupa kunskaper inom kodning och programhantering. Större frihet än de tidigare lanserade operativsystemen.

Företaget grundades 2003 i Palo Alto i Kalifornien. Utvecklingen av operativsystemet fick en rejäl skjuts när Google köpte upp bolaget två år senare. Ett fullskaligt mobilt operativsystem var i full gång vars kärna skulle baseras på Linux. Det skulle dock krävas ytterligare tre år till innan första mobilen med Android släpptes för publiken.

2008 släppte Google mobiltelefonen HTC Dream som var ett samarbete med taiwanesiska företaget HTC. Det var ett svalt mottagande som mobilen fick, en ny mobil som verkade för komplicerat för den normala mobilanvändaren som under den tiden fortfarande bara använde mobilen mest för att skicka SMS eller ringa ett samtal. Sakta men säkert började publiken förstå att en förändring för mobila enheter höll på att ske, men inte många visste alls vilken skala denna förändring var på.

Öppen källkod

Ett unikt drag som Google gjorde var att de släppte koden till Android under Apache Software License, en gratis och öppen källkodslicens. Detta innebar att de mer teknikkunniga bland publiken kunde ta del av koden och experimentera runt och händelsevis förbättra den redan nuvarande koden.

Anledningen till att ha öppen källkod är många, genom att låta fler experimentera med koden och finslipa på operativsystemet så ökas takten för utveckling. Den gigantiska mängden med människor som testar på och skapar egna versioner innebär mindre kostnader då projektet delas upp, kvalitén ökas då fler människor får ta del av koden och dess nya versioner samt bidrar till lösningar och upptäckter av komplikationer. Med så många testare med varierade bakgrunder innebar det även större chans för innovation genom framtagande av lösningar från ett perspektiv man inte tänkt på.

Öppen källkod används av flera stora företag utöver Google. Netflix och Amazon är två andra populära företag som delar med sig av sina resurser till öppen publik. Varför det inte används av alla utvecklingsföretag är utmaningen att få en glöd hos vardagsprogrammeraren att vilja bidra med sina kunskaper. Projektet måste vara intressant och därför kan småutvecklare som släpper öppen källkod till sina produkter ha svårt att motivera människor att hjälpa till för att publiken har svårt att se vad de kan tjäna på det.

Gränssnitt

Många smartphones har en sak gemensamt: de har en stor skärm som du kan påverka genom att röra på den. Interaktionen kallas för direktmanipulation och är en dators gränssnitt där användaren får en visuell representation att hantera.

Detta system gör det väldigt enkelt att lära sig att använda mobiltelefoner då du kan kontrollera mycket av mobilens egenskaper genom att dra med fingret eller knacka på glaset. Det är mycket mer naturligt att dra ett objekt till en papperskorg än att skriva in ett kodkommando för det. Direktmanipulation är något som funnits länge, om man tänker tillbaka till de gamla datorerna där man med muspekaren kunde dra ett program till en papperskorg för att radera saker.

Androidsystemet tog dock ett steg extra och såg till att man kunde ge fler kommandon genom att använda sig av hela skärmen. Att förstora en bild kunde man enkelt göra genom att dra isär två fingrar som är på skärmen. Byta fönster kunde man genom en så kallad ”swipe”-rörelse med fingrarna.

iOS eller Android?

Det råder delade meningar om vilket operativsystem som är det bästa. Somliga föredrar iOS och andra Android. Båda alternativen har sina för- respektive nackdelar. Men vilka är för- och nackdelarna med iOS respektive Android? På ipadskal.se finns en bra artikel som kort och koncist – men ändå utförligt – förklarar vilka för- och nackdelar som finns med iOS och Android. Det bästa du kan göra är att läsa artikeln och utifrån den bestämma huruvida iOS eller Android är bäst för just dig.

 

Android idag

Android operativsystemet har gått igenom många förändringar genom åren, från lanseringen 2008 har 20 versioner släppts, den senaste har kodnamnet Nougat som släpptes i augusti i år. Det finns även versioner gjorda för specifika produkter, exempelvis Honeycomb för surfplattor och Kitkat Watch för Androidwear.Operativsystemet Android Honeycomb

Detta operativsystem är nu det mest populära systemet bland alla, utöver att ha den största användarbasen bland alla operativsystem är Android också det bästsäljande operativsystemet bland alla surfplattor och mer än 70 % av alla applikationsutvecklare designar sina appar för Android.

Operativsystemet som startades med mobiltelefoner har nu utvecklats till att även vara en del av systemen för SmartTV och bilnavigering. Målet och visionen är oförändrad, att mobila enheter ska kunna anpassas till varje persons preferenser.